Ống thép Hưng Yên hỗ trợ CBCNV có hoàn cảnh khó khăn

Nhằm quan tâm chăm lo tới sức khỏe, đời sống và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật của CBNV, vừa qua Nhà máy Ống thép Hưng Yên đã hỗ trợ, động viên cho 16 cán bộ công nhân của Nhà máy.

Theo đó các cá nhân mà bản thân hoặc người trong gia đình bị bệnh tật điều trị dài ngày có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhà máy hỗ trợ. Kinh phí được trích từ Quỹ Công đoàn Nhà máy.

Đây là hoạt động được Công đoàn nhà máy tổ chức thường xuyên rất ý nghĩa thiết thực, giúp đỡ các CBNV vượt qua hoàn cảnh khó khăn trước mắt.

Thu Trần