Ống thép Hòa Phát Hưng Yên đào tạo An toàn Vệ sinh lao động cho CBCNV

Nhằm nâng cao kiến thức An toàn lao độngcho CBCNV, ngày 9/9/2019, Nhà máy Ống thép Hòa Phát Hưng Yên đã tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ định kỳ đợt 2. Người lao động sẽ được giảng viên của Công ty CP Kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng – Incosaf đào tạo bao gồm các nội dung:  Phổ biến văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác AT-VSLĐ, các yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn trong quá trình sản xuất, biện pháp phòng ngừa và những yêu cầu về ATLĐ trong sản xuất.

Đối tượng tham gia khóa học lần này là các trường hợp chưa học ở đợt 1 gồm các CBCNV của xưởng Cắt, Uốn, Cán - Mạ, Cơ điện, bộ phận Kho vận, phòng Kỹ thuật, Tổ chức với tổng số hơn 173 người.

Đây là hoạt động được nhà máy tổ chức định kỳ nhằm bổ sung, nâng cao kiến thức cho người lao động về AT-VSLĐ tại nơi làm việc

Thu Trần