Tôn cuộn mạ kẽm

Tôn cuộn mạ kẽm nhúng nóng sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Jis G 3302: 2010, độ dày từ 0.6mm đến 3.15mm, khổ rộng từ 320mm đến 660mm.